Pengenalan


SOAL SELIDIK PPDA (PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH) Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengetahui maklum balas berhubung program PPDa (Pendidikan Pencegahan Dadah) yang telah dijalankan oleh PETRONAS. Terdapat 2 bahagian dalam soal selidik ini, iaitu:

BAHAGIAN A: Maklumat Asas.

BAHAGIAN B: Mempunyai 35 soalan. Responden dikehendaki menjawab semua soalan dalam soal selidik ini dan segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan.

Segala kerjasama yang anda berikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Mula menjawab


Pelajar Guru